Phần mềm quản lý siêu thị

Vì sao cần phần mềm quản lý?

Bán hàng nhanh và chính sác
Một hệ thống POS-PRO sẽ bảo đảm mọi thứ vận hành trơn tru trong từng giao dịch nhỏ nhất.
Quản lý tồn kho
POS-PRO sẽ lưu giữ số lượng chính xác của từng mặt hàng đang có trong kho. Điều đó cho phép bạn nắm được hàng hóa nào đang bán được, đang bán chậm hay cần phải nhập thêm
Nắm bắt khách hàng
POS-PRO sẽ cho phép bạn theo dõi các khách hàng để nắm được các khách hàng quen, các khách hàng mua nhiều, các đơn đặt hàng đặc biệt hay các khách hàng đang chờ hàng mới về

Không có sản phẩm nào được chọn

Loading...